Cũi 3D linh hoạt

880,000.00

– Bạn có thể tháo ráp tùy thích cho phù hợp với kích thước cần dùng.
– Khi muốn để bé trong cũi lớn hơn có thể mua thêm 1 hoặc 2 cánh nữa, lắp vào ra hình ngũ giác hay lục giác.
– Trong 1 bộ sản phẩm 4, 5, 6, 8 cánh, có 1 cánh có cổng để mở ra mở vào .
Image 1(5)
Cũi 3D linh hoạt

880,000.00