Rào chắn Chicky – Timber Barrier

750,000.00

– Không cần khoan tường, bắt vít để bắt cố định.

– Sử dụng cho kích thước cửa lớn từ 1m -2m.

– Sản phẩm cao 65 cm.

Rao Chan Chicky Timber Barrier 1
Rào chắn Chicky – Timber Barrier

750,000.00