Xe đẩy 2 chiều bập bênh Pliko GRANDE PK-B/S268

1,665,000.00

-Đẩy 2 chiều

-Chuyển đổi qua chế độ bập bên

-Mái che Phủ có lưới bảo vệ bé

879c3c29f7.jpeg
Xe đẩy 2 chiều bập bênh Pliko GRANDE PK-B/S268

1,665,000.00