Xe tập đi đa năng 3 giai đoạn kiêm bập bênh cho bé – Mastela W2237DU6

1,266,000.00

– Thiết kế khoa học theo 3 giai đoạn phát triển của bé: Tập đứng, tập bước đi, tập đẩy đi độc lập

+ Giai đoạn 1: 6-9 tháng – Bé tập đứng với tư thế chuẩn

+ Giai đoạn 2: 9-12 tháng – Bé tập cảm nhận những bước đi đầu tiên

+ Giai đoạn 3: 12 -15 tháng – Bé bám và tập đi độc lập

0
Xe tập đi đa năng 3 giai đoạn kiêm bập bênh cho bé – Mastela W2237DU6

1,266,000.00

Danh mục: