Xe đẩy dù Pliko ADVENTURE

877,500.00

-Xếp gọn dễ dàng, nhanh chóng

-Có nhiều chế độ điều chỉnh lưng tựa cho bé, có chế độ nằm thẳng.

-Có mái che

-Đệm thoáng hơi cho bé.

Xe đẩy dù Pliko ADVENTURE Xếp gọn dễ dàng, nhanh chóng Có nhiều chế độ điều chỉnh lưng tựa cho bé, có chế độ nằm thẳng. Có mái che Đệm thoáng hơi cho bé.

2506d48dfb.jpeg
Xe đẩy dù Pliko ADVENTURE

877,500.00