Xe đẩy bé 3 cải tiến (yên lưới) M1514A-XĐB

790,000.00

-M1514A-XĐB4: Xe không nhạc: 790.000đ

-M1514B-XĐB4: Xe có nhạc : 850.000đ

Xe đẩy bé 3 cải tiến (yên lưới) M1514A-XĐB được thiết kế rất đơn giản và gọn nhẹ có mái che, xếp cất dễ dàng, thuận lợi để đưa bé đi tắm nắng và hóng gió.

8181fbe7de.jpeg
Xe đẩy bé 3 cải tiến (yên lưới) M1514A-XĐB

790,000.00